понеделник, 31 май 2010 г.

Какъв да е идеалът на българските поколения?

Тодор Кожухаров

Да, нашата власт е стигала до „вършините карпатски” и до „стените цариградски”, но за голямо съжаление тя не можа да се затвърди в тези обширни територии, защото не можахме да се затвърдим културно върху тях. Ето защо днес ровим земята за да намерим следи от тяхното владичество и често пъти сърцето ни се облива в кръв като виждаме малкото културно наследство, което са оставили нашите прадеди. А поуката е ясна: величието на един народ се крие във величието на неговата култура, а не в големината на неговата територия и в големия брой на неговите щикове. Историята познава огромни човешки стада, които са минали и заминали през нея без да оставят и най-малката диря след себе си, тогава, когато малки народи като старите атиняни и римляни бяха и са факлоносци на днешната цивилизация.

По техния път трябва да вървим, за да се затвърдим културно в днешните предели на България. Да строим пътища като римските, да издигаме катедрали като Ал. Невски, да създадем една литература, която да бъде гордост за страната ни, да направим от нашата малка и хубава страна една градина на Балканския полуостров, да накараме чуждия свят да говори с почит и симпатия за нас – ето един идеал, който може да ангажира усилията на няколко български поколения.

Из словото на Тодор Кожухаров на 25-тият юбилей на 32-ри випуск на Военното на Н.В, училище, 1937г. Материалът е взет от блога на темплар.

Няма коментари: